شما در برگه‌ی تعیین ارتباط میان بخش‌ها هستید و احتمالاً از فاز اول یا فاز دوم طرح‌ریزی به این برگه هدایت شده‌اید.

یادآوری می‌کنیم که تمام مطالب این برگه هم برای فاز اول (طرح‌بندی کلیات کارخانه) و هم فاز دوم (طرح‌بندی جرئیات کارخانه) کارایی دارد؛ اگر نمی‌دانید که چرا به تعیین ارتباط بخش‌های کارخانه نیاز داریم یا به توضیحات بیشتری نیاز دارید می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید:


ورود به فاز اول طرح‌ریزی

ورود به فاز دوم طرح‌ریزی

ورود به راهنمای طرح‌ریزی

برای تعیین ارتباط میان بخش‌ها چه می‌کنیم؟

در این قسمت چند مسیر متفاوت پیش روی ما قرار می‌گیرد که جزئیات آن را در درس‌ها می‌خوانید:

۱- گاهی می‌توانیم فقط جریان مواد را مبنای تعیین وابستگی بخش‌ها بدانیم،‌ پس با مطالعه‌ی مجموعه‌ی جریان مواد دیاگرام جریان (Flow Diagram) رسم می‌کنیم و با همان ادامه‌ی مسیرمان در فازهای اول یا دوم را ادامه می‌دهیم.

۲- گاهی جریان مواد ناچیز است یا اصلاً وجود ندارد، در این حالت آن را به کلّی کنار می‌گذاریم و بر اساس سایر عوامل ارتباط میان بخش‌ها را ارزیابی می‌کنیم و نهایتاً با رسم دیاگرام ارتباط (Relationship Diagram) مسیر طرح‌ریزی را ادامه می‌دهیم.

۳- گاهی مجبوریم جریان مواد و مجموعه‌ای از عوامل دیگر را در کنار هم برای تعیین وابستگی بخش‌ها بررسی کنیم و در این حالت، مثل حالت قبل، خروجی نهایی در قالب دیاگرام ارتباط (Relationship Diagram) است و با کمک آن مسیر طرح‌ریزی را ادامه می‌دهیم.

پیش‌نیاز: جریان مواد

یکی از مبانی اصلی برای شناسایی ارتباط و وابستگی بخش‌ها، علی‌الخصوص بخش‌های تولیدی، تحلیل و ارزیابی مقدار ماده‌ای است که بین آن‌ها جابه‌جا می‌شود.

مثلاً اگر روزانه ۱۰۰۰ کیلوگرم ماده بین واحدهای ماشین‌کاری و برش‌کاری و ۲۰۰ کیلوگرم بین واحدهای ماشین‌کاری و آهنگری جابه‌جا شود، به نظر می‌رسد که واحد‌های ماشین‌کاری و برش‌کاری ارتباط نزدیک‌تری دارند یا اگر چهل قطعه‌کار بین دستگاه‌های تراش و فرز و ده قطعه کار بین دستگاه‌های تراش و مته جابه‌جا شود به این معناست که ترجیحاً دستگاه فرز باید در موقعیت نزدیک‌تری نسبت به تراش قرار بگیرد.

برای بررسی دقیق‌تر این موضوع باید با جریان مواد (Material Flow) و ابزارهای مورد نیاز آن آشنا شوید که یکی از موضوعات مهم طرح‌ریزی است و در قالب ده درس بررسی می‌کنیم.

قبل از ادامه‌ی مسیر طرح‌ریزی حتماً روی مجموعه‌ی جریان مواد مسلط شوید.

مجموعه درس‌های جریان مواد

مجموعه درس‌های تحلیل جریان مواد (Material Flow)

در این مجموعه با مفاهیم و ابزارهای زیر آشنا می‌شوید:


مفهوم جریان مواد (Material Flow)

نمودار فرایند عملیات (OPC)

نمودار فرایند جریان (FPC)

نمودار فرایند چند محصولی (MPPC)

ماتریس From-To

شدت جریان مواد

دیاگرام جریان

تأثیر نقاط ورود و خروج روی جریان

الگوهای جریان

تعیین وابستگی بخش‌ها بر اساس جریان


تعیین ارتباط یا وابستگی بخش‌ها

حالا که جریان مواد را یاد گرفتید می‌توانید یکی از سه مسیری که در مقدمه گفتیم برای تعیین وابستگی بخش‌ها انتخاب کنید.

در ادامه درسی داریم که کاملاً شما را در انتخاب مسیرها و خروجی گرفتن از آن‌ها راهنمایی می‌کند.

درس اول: راهنمای تعیین میزان ارتباط بخش‌ها

نمودار ارتباط و تعیین وابستگی بخش‌ها

نکته‌ی مهمی که در مورد تکنولوژی گروهی باید توجه کنیم آن است که چندان با ساختار SLP هم‌خوانی ندارد، چون برای بررسی آن مجبوریم ماشین‌آلات را هم بررسی کنیم که مربوط به فاز سوم SLP یا فاز دوم دوره‌ی طرح‌ریزی ویکی‌تولید می‌شود.

پس اگر بخشی از کارخانه‌تان باید بر اساس تکنولوژی گروهی باشد بهتر است که فعلا آن را کنار بگذارید و بعد از مطالعه‌ی درس‌های فاز دوم و مجموعه‌ی ماشین‌آلات کارتان را برای گروه‌بندی ماشین‌آلات شروع کنید.برای دسترسی به این درس باید اشتراک فعال داشته باشید.

نمایش تصویری وابستگی بخش‌ها

اگر وابستگی را فقط بر اساس جریان مواد تعیین کرده‌اید، خروجی این مرحله همان دیاگرام جریان (Flow Diagram) است که در مجموعه‌ی جریان مواد یاد گرفتید و به این بخش نیازی نخواهید داشت، اما اگر عوامل دیگری هم مبنای انتخاب‌تان بوده است باید از ابزاری به‌نام دیاگرام ارتباط (Relationship Diagram) استفاده کنید و با کمک آن سایر مراحل طرح‌ریزی را ادامه دهید.

درس دوم: راهنمای ترسیم دیاگرام ارتباط

نمایش تصویری ارتباط بخش‌ها و دیاگرام ارتباط یا Relationship Diagram

نکته‌ی مهمی که در مورد تکنولوژی گروهی باید توجه کنیم آن است که چندان با ساختار SLP هم‌خوانی ندارد، چون برای بررسی آن مجبوریم ماشین‌آلات را هم بررسی کنیم که مربوط به فاز سوم SLP یا فاز دوم دوره‌ی طرح‌ریزی ویکی‌تولید می‌شود.

پس اگر بخشی از کارخانه‌تان باید بر اساس تکنولوژی گروهی باشد بهتر است که فعلا آن را کنار بگذارید و بعد از مطالعه‌ی درس‌های فاز دوم و مجموعه‌ی ماشین‌آلات کارتان را برای گروه‌بندی ماشین‌آلات شروع کنید.برای دسترسی به این درس باید اشتراک فعال داشته باشید.

بازگشت به مسیر طرح‌ریزی

حالا که وابستگی بخش‌ها را تعیین کردید می‌توانید به فاز اول یا فاز دوم مراجعه کنید تا مسیر طرح‌ریزی را ادامه دهید.