به مجموعه‌ی «مقدمه‌ی علم اقتصاد» خوش آمدید.

آموزش علم اقتصاد- مقدمه

این مجموعه در حال تکمیل است و به تدریج درس‌های دیگر آن منتشر می‌شود.

در ویکی‌تولید قصد داریم که مباحث کلیدی اقتصاد خرد و کلان را ارائه کنیم و پس از آن به اقتصاد مهندسی بپردازیم. آن چه در بخش مقدمه علم اقثصاد ارائه می‌کنیم، بعضی موضوعات کلیدی مثل تعاریف و مفاهیم اولیه و ابزارهای پرکاربرد هستند که در مباحث بعدی به آن‌ها نیاز خواهیم داشت.

اقتصاد (Economy) و علم اقتصاد (Economics) چیست؟

اقتصاد (Economy) و علم اقتصاد (Economics) چیست؟

در این درس تعاریف «اقتصاد» و «علم اقتصاد» را ارائه و تفاوت این دو مفهوم را بررسی می‌کنیم.بده بستان یا مبادله (Trade-off)

داد و ستد یا Trade off در علم اقتصاد چه معنایی دارد؟

مفهوم مبادله با بده بستان با وجود سادگی، بسیار پرکاربرد است و برای ورود به علم اقتصاد باید با آن آشنا شویم.جایگاه مدل، فرضیه و نظریه در علم اقتصاد

جایگاه مدل، فرضیه و نظریه در علم اقتصاد

مفاهیمی مثل مدل، فرضیه و نظریه (یا تئوری) کاربرد زیادی در مطالعات اقتصادی دارند و باید با کلیت‌ آن‌ها آشنا باشیم. در این درس، کاربرد این ابزارها در علم اقتصاد را مطالعه می‌کنیم.هزینه فرصت یا Opportunity Cost

هزینه فرصت یا Opportunity Cost چیست؟

در این درس تعریف و مفهوم «هزینه فرصت» را بررسی می‌کنیم که از مفاهیم پرکاربرد در علم اقتصاد، مخصوصاً اقتصاد خرد است.