ویکی‌ تولید: پشتیبان علمی تولیدکنندگان

This content is for registered users only. Please login.

ویکی ‌تولید اطلاعات ضروری برای کارآفرینی و تولید را به‌صورت طبقه‌بندی شده و با زبانی ساده در اختیارتان قرار می‌دهد. هم اکنون شما به عنوان مهمان حضور دارید و لاگین نکرده‌اید.

چند مجموعه پیشنهادی از ویکی تولید

چند درس پیشنهادی از ویکی تولید

آخرین مطالب ویکی تولید

یادداشت‌های میلاد اسمعیلی (فهرست کامل)

آخرین اخبار از توسعه ویکی تولید

۱- در خرداد، نسخه اولیه از مجموعه برنامه‌ریزی و کنترل تولید را به صورت کامل ارائه می‌کنیم. ویراستاری و پردازش نهایی این مجموعه را تا اوایل تیر به پایان می‌رسانیم.

۲- بعد از مجموعه برنامه‌ریزی و کنترل تولید، مجموعه مدیریت موجودی‌ها را شروع می‌کنیم؛ فعلاً در حال انجام مقدمات تالیف این مجموعه مثل انتخاب و جمع‌آوری منابع هستیم.