ویکی‌ تولید: پشتیبان علمی تولیدکنندگان

This content is for registered users only. Please login.

ویکی ‌تولید اطلاعات ضروری برای کارآفرینی و تولید را به‌صورت طبقه‌بندی شده و با زبانی ساده در اختیارتان قرار می‌دهد. هم اکنون شما به عنوان مهمان حضور دارید و لاگین نکرده‌اید.

چند مجموعه پیشنهادی از ویکی تولید

چند درس پیشنهادی از ویکی تولید

آخرین مطالب ویکی تولید

یادداشت‌های میلاد اسمعیلی (فهرست کامل)

آخرین اخبار از توسعه ویکی تولید

۱- در سال جدید، هدف اصلی ما تکمیل مجموعه «مدیریت عملیات» است. ضمن این که سال جدید را به همراهان عزیز ویکی‌تولید تبریک می‌گوییم.

۲- مجموعه مدیریت ظرفیت را تالیف و منتشر کردیم. در هفته اول فروردین، این مجموعه را ویراستاری خواهیم کرد.

۳- در فروردین ۱۴۰۳ تعدادی از درس‌های مجموعه برنامه‌ریزی و کنترل تولید را تالیف و منتشر می‌کنیم.