به مجموعه‌ی آداب معاشرت در کسب‌وکار خوش آمدید.

آداب معاشرت کسب و کار

مقدمه‌ی اتیکت کسب‌وکار

اتیکت کسب و کار

در این درس به صورت اجمالی، در مورد مجموعه‌ی آداب معاشرت کسب‌وکار و اهمیت آن توضیح می‌دهیم.آداب گفتار و مکالمه مؤثر

آداب مکالمه مؤثر (اتیکت کسب‌وکار)

در این درس، با بعضی ضوابط و ملاحظات عمومی گفتار آشنا می‌شوید. این اقدامات در تمام مواردی که از بستر گفتار برای ارتباط با دیگران استفاده می‌کنید، کاربردی هستند.آداب معرفی افراد در جلسات کاری

اتیکت و آداب معرفی افراد در جلسات و مناسب کاری

در این درس، با آداب معرفی افراد در مناسبات کاری (مخصوصاً جلسات) و قواعد اولویت‌بندی افراد آشنا می‌شوید.آداب استفاده از اسامی

آداب یا اتیکت اسامی

در این درس، روش استفاده از اسامی افراد و موضوعاتی مثل فراموش کردن یا تلفظ اشتباه دیگران را بررسی می‌کنیم.آداب مکالمات تلفنی

آداب مکالمات تلفنی (اتیکت کسب‌وکار)

در این درس، بخشی از مهم‌ترین آداب مکالمات تلفنی در فضای کسب‌وکار را مرور می‌کنیم.آداب تنظیم رزومه و تقاضانامه

آداب نوشتن رزومه و تقاضانامه شغلی حرفه‌ای

در این درس، بخشی از ملاحظات مهم اتیکت در تنظیم رزومه (CV) و تقاضانامه (Application Letter) را مرور می‌کنیم.آداب و نکات مصاحبه شغلی (برای استخدام)

آداب و نکات مصاحبه شغلی جهت استخدام

در این درس مهم‌ترین آداب حضور در مصاحبه شغلی را بررسی می‌کنیم.