# مجموعه‌ی جریان مواد (Material Flow)

## زیرمجموعه‌ای از دوره‌ی طرح‌ریزی

آموزش ابزارها و تجزیه‌وتحلیل جریان مواد (Material Flow)

جریان مواد به تنهایی نقطه‌ی شروع مناسبی برای یادگیری نیست، بلکه معمولاً در خلال درس‌های طرح‌ریزی یا برای طراحی سیستم‌های انتقال مطرح می‌شود و توصیه می‌کنیم از درس‌های طرح‌ریزی شروع کنید تا یادگیری‌تان هدفمند باشد.

مطالب جریان مواد مطابق با ضروریات روش Systematic Layout Planning یا همان روش آقای موتر طراحی شده‌اند که روی تجزیه‌وتحلیل کیفی تمرکز دارند، لذا روش‌هایی که بررسی می‌کنیم جنبه‌ی کیفی و توصیفی دارند.

بله، تمام ابزارها و مفاهیمی که بررسی می‌کنیم برای درک جریان مواد و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل آن برای طراحی کارخانه و سیستم‌های انتقال ضروری هستند.

هر کدام از مثال‌هایی که در متن درس‌ها می‌بینید به نکته یا نکات مهمی اشاره دارند و فرایند یادگیری زمانی تکمیل می‌شود که همه‌ی آن‌ها را به دقت بررسی کرده باشید.

خیر، مجموعه درس‌های جریان مواد در مراحل میانی طرح‌ریزی مطرح می‌شوند و برای ادامه‌ی درس‌ها باید آن را یاد گرفته باشید، از طرفی اگر درس‌های مقدماتی طرح‌ریزی را نخوانده باشید در درک مفهوم جریان مواد دچار مشکل می‌شوید و به همین علت اکیداً توصیه می‌کنیم که درس‌های طرح‌ریزی را به ترتیب مطالعه کنید و خودبه‌خود در مسیر یادگیری جریان مواد قرار خواهید گرفت.

فهرست درس‌های دوره

در ادامه فهرست درس‌های منتشر شده در مجموعه‌ی جریان مواد را مشاهده می‌کنید:

طراحی و تحلیل جریان مواد (Material Flow)

در این درس موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

 • تعریف جریان مواد یا Material Flow
 • اهمیت یادگیری جریان مواد
 • آشنایی کلی با روش‌های کمی و کیفی تحلیل جریان مواد
نمودار جریان عملیات یا OPC

در این درس موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

 • آشنایی با کارایی نمودار فرایند عملیات
 • آشنایی معنای علایم و خطوط در OPC
 • نحوه‌ی نمایش ورود مواد ساختنی و آماده به فرایند
 • نحوه‌ی شماره‌گذاری فعالیت‌ها
 • نحوه‌ی نمایش خروج مواد از فرایند
 • نحوه‌ی نمایش دپارتمان‌ها و زمان فعالیت و شدت جریان در نمودار
 • نحوه‌ی نمایش فرایندهای پیچیده و طولانی
 • نحوه‌ی نمایش بازگشت مواد
 • نحوه‌ی نمایش مسیرهای آلترناتیو
 • مثال‌های کاربردی از نمودار OPC برگرفته از منابع استاندارد
نمودار فرایند جریان (FPC)

در این درس موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

 • جزئیات و علائم در نمودار فرایند جریان (FPC)
 • دو مثال کامل برای نمودار فرایند جریان
 • یک مثال کامل برای نمودار فرایند جریان برای شخص حقیقی
 • جدول نمودار فرایند جریان یک ستونه در سه فرمت مختلف
نمودار فرایند چند محصولی یا MPPC

در این درس موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

 • نحوه‌ی رسم فرایند جریان برای چند محصول در یک نمودار
ماتریس از-به یا From to

در این درس موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

 • نحوه‌ی رسم ماتریس از-به (From-To)
 • بررسی حرکات برگشتی و ارزش خانه‌ها در ماتریس از-به
 • مثالی برای نمایش مسافت‌ها در ماتریس از-به
 • مثالی برای نمایش شدت جریان مواد میان چند دپارتمان
 • مثالی برای استفاده‌ی ترکیبی ماتریس از-به برای تعداد و نوع قطعات منتقل شده
 • دانلود فرمت‌های مختلف نمودار از-به برای Word
شدت جریان مواد

در این درس از عناوین زیر صحبت می‌کنیم:

 • آشنایی با مفهوم شدت جریان
 • انتخاب واحد اندازه‌گیری برای مقدار موادی که منتقل می‌شوند
 • انتخاب واحد اندازه‌گیری برای زمان انتقال
 • روش ابتکاری برای کلاسه‌بندی مواد و متعادل‌سازی شدت جریان
دیاگرام جریان یا Flow Diagram

در این درس از موضوعات زیر صحبت می‌کنیم:

 • آشنایی با کارایی دیاگرام جریان
 • نحوه‌ی ترسیم دیاگرام جریان
نقاط ورود و خروج جریان مواد

در این درس از موضوعات زیر صحبت می‌کنیم:

 • چیدمان نقاط ورود و خروج به‌صورت ترکیبی یا Combined
 • چیدمان نقاط ورود و خروج به صورت جداگانه یا Separated
 • چیدمان نقاط ورود و خروج به‌صورت پراکنده یا Scattered
راهنمای الگوهای جریان مواد (Material Flow Pattern)

در این درس موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

 • مفهوم الگو و الگوبرداری از جریان مواد
 • بررسی حرکات و الگوهای مواد در صفحه‌ی افقی
 • بررسی حرکات مواد در صفحه‌ی افقی و نقاط ورود و خروج
 • طبقه‌بندی جریات مواد در صفحه‌ی عمودی
 • مثال‌های متعدد از جریان مواد در صفحه‌ی عمودی بر اساس نقاط ورود و خروج
توصیف شدت جریان میان بخش‌ها به‌صورت کیفی و با کدهای A و E و I و O و U

در این درس از عناوین زیر صحبت می‌کنیم:

 • اهمیت توصیف کیفی شدت جریان برای طرح‌ریزی
 • آشنایی با کدهای توصیفی برای شدت جریان (Vowel Codes)
 • نمودار توصیف وابستگی بخش‌ها بر اساس شدت جریان