به فاز دوم طراحی مهندسی خوش آمدید. اینجا یکی از زیرمجموعه‌های دوره‌ی طراحی مهندسی و یکی از چهار فاز اصلی فرایند طراحی است. 

مرحله طراحی مفهومی

. . .

شما حق اشتراک فعال ندارید، با این حال می‌توانید به بخشی از محتویات این مجموعه دسترسی داشته باشید و در صورت تمایل به دسترسی کامل باید برای (خرید اشتراک) اقدام کنید.

طراحی مفهومی چیست؟

طراحی مفهومی یا Conceptual Design چیست؟

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- جایگاه طراحی مفهومی در فرایند طراحی

۲- مفهوم (Concept) در طراحی

۳- کلیات طراحی مفهومی

۴- ارتباط طراحی مفهومی با طراحی تجسمی