به برگه‌ی مقدمات طراحی خوش آمدید. اینجا یکی از زیرمجموعه‌های دوره‌ی طراحی مهندسی است و مطالب آن به درک بهتر طراحی و فرایندها و روش‌های آن کمک می‌کند.

مقدمات طراحی

. . .

شما حق اشتراک فعال ندارید، با این حال می‌توانید به بخشی از محتویات این مجموعه دسترسی داشته باشید و در صورت تمایل به دسترسی کامل باید برای (خرید اشتراک) اقدام کنید.

طراحی مهندسی چیست؟

طراحی مهندسی یا Engineering Design چیست

در این درس با مفاهیم طراحی و طراحی مهندسی از جنبه‌های مختلف آشنا می‌شوید و در مورد عناوین زیر بحث می‌کنیم:

۱- مفهوم مهندسی

۲- مفهوم طراحی

۳- مفهوم طراحی مهندسی

۴- اهمیت طراحی مهندسی

۵- انواع طراحی تطبیقی، توسعه، نو و انتخابی

۶- مقایسه‌ی طراحی مهندسی با عناوین مشابه

۷- مرور اجمالی بر دلایل شکست طرح‌های مهندسیفرایند طراحی و انواع آن

فرایند طراحی

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم فرایند طراحی

۲- تفاوت فرایند طراحی یا روش طراحی

۳- فرایندهای طراحی توصیفی و تجویزی

۴- فرایند چهار مرحله‌ای کراس

۵- فرایند طراحی French

۶- فرایند طراحی Archer

۷- فرایند طراحی VDI2221

۸- فرایند طراحی Pahl و Beitzچرخه عمر محصول

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم مدل چرخه عمر محصول (Product Life Cycle)

۲- مراحل چهارگانه‌ی زندگی محصول شامل معرفی و رشد و بلوغ و زوال

۳- ویژگی‌های محصول در هر کدام از مراحل زندگیتصمیم گیری، حل مساله و جایگاهشان در طراحی

مهارت حل مساله و تصمیم گیری

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم تصمیم‌گیری (Decision Making)

۲- مفهوم مسأله (Problem) و حل مسأله (Problem Solving)

۳- مفهوم فرایند حل مسأله (Problem Solving Process)

۴- ارتباط و تمایز تصمیم‌گیری و حل مسأله

۵- ضرورت مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسأله در طراحیفرایند حل مسأله

فرایند حل مساله

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم فرایند حل مسأله

۲- فرایندهای اختصاصی و عمومی حل مسأله

۳- مقایسه‌ی فرایندهای رایج چهار، پنج و شش مرحله‌ای حل مسأله

۴- مروری بر مراحل فرایند چهار مرحله‌ای حل مسألهجمع‌آوری اطلاعات طراحی

جمع‌آوری اطلاعات طراحی

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- بررسی تفاوت داده، اطلاعات و دانش

۲- تشریح ضرورت جمع‌آوری اطلاعات در طراحی

۳- تشریح جایگاه جمع‌آوری اطلاعات در فرایند طراحی

۴- بررسی اطلاعات مورد نیاز در طراحی و معرفی منابع آن‌ها