شما در مجموعه‌ی انتقال مواد (Material Handling) هستید که یکی از مباحث مجموعه طرح‌ریزی است.

مفهوم و اهمیت Material Handling

حمل و نقل مواد یا Material Handling چیست؟

در محدودترین شکل می‌توانیم Material Handling را جابه‌جا کردن مواد در فواصل کوتاه ترجمه کنیم. مصداق «فاصله کوتاه» این است که مواد در محدوده‌ی واحد صنعتی جابه‌جا شوند. معمولاً در مورد جابه‌جایی مواد: وقتی مسافت طولانی است از کلمه Transportation و وقتی مسافت کوتاه است از کلمه Handling استفاده می‌کنیم. در ادامه با مفهوم Material Handling و ارتباط آن با طرح‌ریزی آشنا خواهید شد.

مواد، حرکات و روش‌ها در انتقال مواد

مواد، حرکات و روش‌ها در انتقال مواد

ریچارد موتر در کتاب Systematic Handling Analysis برای انتقال مواد سه رکن قائل شده که عبارتند از: مواد، حرکات و روش‌های انتقال. در این درس با ارکان انتقال مواد آشنا خواهید شد.

اصول انتقال مواد

اصول حمل و نقل مواد

کلمه‌ Principle یا اصل به حقایق یا فرضیاتی اشاره دارد که مورد پذیرش اکثر متخصصان یک حوزه هستند. آشنایی با اصول یک دانش باعث می‌شود که مسائل آن حوزه را بهتر بفهمیم و دقیق‌تر راجع به آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم. در این درس, تعدادی از اصول انتقال مواد (Material Handling Principles) را بررسی خواهیم کرد.گروه‌بندی مواد برای طراحی سیستم انتقال

گروه بندی مواد برای مطالعه‌ی حمل و نقل (Material Handling)

در یک کارخانه ممکن است هزاران ماده‌ مختلف وجود داشته باشد. بررسی جداگانه‌ هر ماده و پیش‌بینی راهکار مستقل برای انتقال آن دشوار است. بنابراین مواد را گروه‌بندی می‌کنیم تا چند گروه با ویژگی‌های مشابه داشته باشیم و از راهکارها و امکانات مشابه برای هر کدام استفاده کنیم. در این درس، فهرستی از معیارهای گروه‌بندی را بررسی کرده،  سپس با کمک کتاب Systematic Handling Analysis، فرایندی برای گروه‌بندی مواد معرفی خواهیم کرد.

طبقه‌بندی تجهیزات انتقال مواد

طبقه‌بندی‌های گوناگونی برای تجهیزات انتقال مواد ارائه شده است. در این درس، مروری کوتاه بر عناوین ارائه شده در طبفه‌بندی بولتر خواهیم داشت.انواع بار واحد و تجهیزات واحدسازی

مفهوم بار واحد (Unit Load) و مفهوم واحدسازی بار (Load Unitization)

اگر چند ماده یا مقداری از یک ماده‌ را به مجموعه‌ای واحد تبدیل کنیم، طوری که جابه‌جایی این مجموعه باعث انتقال زبرمجموعه‌های آن به نقطه مورد نظر شود، بار واحد یا Unit Load به وجود آورده‌ایم. هدف از ایجاد بار واحد این است که به جای انتقال جداگانه مواد، روی انتقال مجموعه‌ها تمرکز کنیم. ضمن این که می‌توانیم مقادیر بیشتری از مواد را در هر نوبت منتقل کنیم.تراکها و وسایل نقلیه صنعتی

وسایل نقلیه و تراک‌های صنعتی برای حمل و نقل مواد

برای طراحی سیستم انتقال مواد باید تصمیم بگیریم که هر گروه از مواد با چه تجهیزاتی جابه‌جا شوند. تجهیزات بسیار متنوع هستند. در این درس یکی از دسته‌های تجهزات انتقال، یعنی تراک‌ها و وسایل نقلیه صنعتی را در حد کلیات بررسی خواهیم کرد.