شما در مجموعه‌ی انتقال مواد (Material Handling) هستید.

این مجموعه در اصل برای عملکرد بهتر شما در طرح‌ریزی کارخانه نوشته شده است اما می‌توانید برای مطالعه‌ی آزاد هم از آن استفاده کنید.

اگر نمی‌دانید منظورمان از طرح‌ریزی چیست یا به توضیحات بیشتری نیاز دارید یا می‌‌خواهید به فازهای طرح‌ریزی دسترسی داشته باشید روی لینک زیر کلیک کنید:

ورود به راهنمای طرح‌ریزی

انتقال مواد (Material Handling)

مواد باید از تامین‌کنندگان به کارخانه و محصولات باید از کارخانه به بازار منتقل شوند و در این میان مواد زیادی بین بخش‌های دپارتمان‌های مختلف کارخانه و ماشین‌آلات جابه‌جا می‌شوند که تمام این موارد در قلمروی مطالعات حمل‌ونقل مواد (Material Handling) هستند.

در این مجموعه ابتدا مبانی طراحی سیستم‌های حمل‌نقل کارخانه را بررسی می‌کنیم تا متممی برای درس‌های طرح‌ریزی باشد و در ادامه‌ی آن با تعدادی از مهم‌ترین تجهیزات انتقال مواد آشنا می‌شوید.

درس اول: مقدمه‌ی انتقال مواد

حمل و نقل مواد یا Material Handling چیست؟

در این درس با موضوعات زیر آشنا می‌شوید:

 • تعریف حمل‌ونقل مواد
 • بررسی تفاوت حمل‌ونقل مواد با موضوعات مشابه
 • بررسی ضرورت مطالعه‌ی حمل‌ونقل مواد
 • معرفی ارکان سیستم‌های حمل‌ونقلدسترسی به این درس برای تمام کاربران آزاد است.

درس دوم: گروه‌بندی مواد برای مطالعه‌ی حمل‌ونقل

گروه بندی مواد برای مطالعه‌ی حمل و نقل (Material Handling)

در این درس با موارد زیر آشنا می‌شوید:

 • اهمیت گروه‌بندی مواد
 • معیارهای پیشنهادی موتر برای گروه‌بندی مواد
 • رویه‌ی گروه‌بندی مواد
 • کاربرگ‌های گروه‌بندی مواد برای دسترسی به این درس باید اشتراک فعال داشته باشید.

درس سوم: اصول حمل‌ونقل مواد

اصول حمل و نقل مواد

در این درس با موارد زیر آشنا می‌شوید:

 • آشنایی با مفهوم و کاربرد اصول حمل‌ونقل مواد
 • مروری کوتاه روی اصول بیست‌گانه‌ی Hall
 • بررسی اصول ده‌گانه‌ی منتشر شده توسط MHI برای دسترسی به این درس باید اشتراک فعال داشته باشید.

درس چهارم: طبقه‌بندی تجهیزات انتقال مواد

در این درس با طبقه‌بندی آقای بولتز در خصوص تجهیزات انتقال مواد آشنا می‌شوید. برای دسترسی به این درس باید اشتراک فعال داشته باشید.