درس چهارم: نوار ابزار Dress Up Features

شما درس چهارم از دوره آموزش آنلاین کتیا (محیط Part Design) با موضوع نوار ابزار Dress  up features را مشاهده می نمایید. جهت مشاهده سایر درس های این دوره کلیک کنید.

ویدئوی آموزشی نوار ابزار Dress Up Features در کتیا