ویکی‌تولید یک وبسایت رایگان و غیرتجاری است که وابسته به هیچ نهاد دولتی یا خصوصی نیست و هزینه‌های زیرساخت فنی و تولید محتوای آن -بدون آن که منافع مالی داشته باشد- توسط بنیان‌گذار و کاربران آن پرداخت می‌شود. بنابراین منابع مالی ویکی‌تولید بسیار محدود است و حمایت شما -هر چند کوچک- تأثیر قابل توجهی در ارتقای آن خواهد داشت. برای کمک مالی به ویکی‌تولید، مبلغ مورد نظرتان را به شماره کارت زیر (به نام میلاد اسمعیلی) واریز کنید. برای ما شناسایی حامیان ویکی‌تولید بسیار مهم است، بنابراین اگر مبلغی پرداخت کرده‌اید -یا قصد آن را دارید- لطفاً فرم زیر را تکمیل کنید.