شما درس هفتم از دوره آموزش آنلاین کتیا (محیط Part Design) با موضوع نوار ابزار Transformation features را مشاهده می نمایید. جهت مشاهده سایر درس های این دوره کلیک کنید.

نوار ابزار Transformation Features شامل چه ابزارهایی است؟

در ویدئو  تمامی دستورات نوار ابزار Transformation Features مورد بررسی قرار میگیرند که مختص محیط سه بعدی است و  شامل موارد زیر میباشد:

دستور Translation

برای جایجا کردن قطعه نسبت به محور مختصات اصلی محیط Part Design از ابزار Translation انجام میشود؛ این جابجایی میتواند در راستای مورد نظر طراح اتفاق بیفتد.

دستور Rotation

برای چرخاندن قطعه کار حول محور تعیین شده از دستور Rotation استفاده میشود. این دستور یکی از زیرمنوهای نوار ابزار Transformation Features است و برای مشاهده ی آن لازم است روی دستور Translation چند ثانیه کلیک چپ ماوس را بفشارید.

دستور Symmetry

برای قرینه کردن یک مدل سه بعدی از دستور Symmetry استفاده میشود.

دستور Mirror

این دستور مشابه Symmetry است با این تفاوت که قطعه ی اصلی پس از قرینه شدن حذف نمیشود و به همین علت Mirror یا آینه ای نامیده میشود.

دستور Pattern

برای ایجاد چندین نمونه ی مشابه از یک عملیات یا قطعه ی سه بعدی از دستور Pattern استفاده میشود که در سه حالت مستطیلی، دوار و نقطه ای این کار را انجام میدهد.

دستور Scaling

برای کوچک و بزرگ کردن قطعات سه بعدی در یک راستای خاص یا در همه ی جهات از دستور Scale استفاده میشود. (مثلا یک قطعه ۱۰ درصد کوچکتر شود یا بزرگتر)