درس پنجم. آشنایی با درخت طراحی کتیا و ساخت Body

شما درس پنجم با موضوع درخت طراحی نرم افزار کتیا را مشاهده می نمایید، جهت مشاهده سایر درس های این دوره کلیک کنید.

ویدئوی آموزشی درخت طراحی کتیا و ساخت Body