طراحی مهندسی

Engineering Design

طراحی مهندسی

مشخصات کتاب:

نویسنده (نویسندگان): George E. Dieter, Linda C.Schmdit

ناشر: McGraw-Hill

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات: 912

نسخه: 5

کتاب را آنلاین بخوانید:

مطالعه کتاب

برای ورود به کتابخانه کلیک کنید