نوار ابزار Sketcher: دستورات Pad، Pocket، Rib، Slot، Shaft, Groove و Hole

شما درس سوم از دوره آموزش آنلاین کتیا (محیط Part Design) با موضوع نوار ابزار Sketcher را مشاهده می نمایید که یکی از مهمترین آموزشهای این دوره است. جهت مشاهده سایر درس های این دوره کلیک کنید.

در نوار ابزار Sketcher دستورات زیر برای ساخت قطات سه بعدی مورد استفاده قرار میگیرند و در ویدئو بصورت مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دستور PAD

پرکاربردترین دستور نوار ابزار Sketcher است که برای اکسترود کردن یا ارتفاع دادن به یک یاچند منحنی بسته حول یک خط صاف (افزایش حجم)

دستور Pocket

برای حذف یک حجم مورد استفاده قرار میگیرد، مثلا ایجاد یک سوراخ روی جسم دیگر.

ماهیت این فرآیند مشابه دستور Pad است با این تفاوت که بجای اضافه کردن، حجمی را از یک قطعه ی دیگر حذف میکند. (کاهش حجم)

دستور Shaft

این دستور میتواند با کمک چرخاندن سطح مقطع حول یک محور دوران قطعه ای سه بعدی را بوجود بیاورد. (افزایش حجم)

دستور Groove

این دستور مشابه Shaft است با این تفاوت که با دوران سطح مقطع بخشی از حجم قطعه ای دیگر را حذف میکند. (کاهش حجم)

دستور Rib

این دستور با هدایت سطح مقطع در راستای یک منحنی قطعات سه بعدی را ایجاد میکند. (حجم مثبت)

دستور Slot

این دستور مشابه Rib است با این تفاوت که برای حذف حجم مورد استفاده قرار میگیرد و عملکرد آن مشابه شیار زنی روی یک قطعه کار است. (حجم منفی)

دستور Hole

برای ایجاد انواع سوراخهای راه به در، کور، مخروطی، کانتربور، کانتر سینک و … مورد استفاده قرار میگیرد. (برای سوراخ زنی)

دستور Multi Section

این دستور بین دو سطح مقطع مختلف که روی صفحات متفاوتی قرار گرفته اند حجم سه بعدی و توپر بوجود میاورد که در ویدئو مورد بررسی قرار گرفته است. (حجم مثبت)

ابزار Sketch Analysis

در تمامی دستورات بالا چنانچه منجنی سطح مقطع بسته نباشد با پیغام خطا روبه رو خواهید شد و عملیات انجام نمیشود.

بر خلاف آنچه بنظر میرسد گاها یافتن نقطه ی باز منحنی کار بسیار دشواری است، یا در مواردی نقطه یا خطی بصورت اضافه در فضای Sketch ترسیم شده اند که برای نرم افزار قابل قبول نیست و بسته بودن منحنی را زیر سوال میبرد.

ابزار Sketch Analysis برای یافتن نقاط باز منحنی، خطوط و نقاط اضافه بسیار مفید است و در همین ویدئو آموزش داده میشود.

نکته: این دستور در نوار ابزار Sketcher وجود ندارد و ایرازی مستقل محسوب میشود.