[PDF] هفت مثال برای بوم مدل کسب‌وکار

لینک دانلود فقط برای مشترکین دوره نمایش داده می‌شود:

[restrict subscription=”4,6″ message=”شما حق اشتراک این دوره را ندارید”]

برای دانلود کلیک کنید.

[/restrict]

[PDF] هرم ارزش‌های پیشنهادی

لینک دانلود فقط برای مشترکین دوره نمایش داده می‌شود:

[restrict subscription=”4,6″ message=”شما اشتراک فعالی برای این دوره ندارید”]

برای دانلود کلیک کنید.

[/restrict]

در این فایل فهرستی از ۳۰ ارزش مختلف بر اساس هرم مازلو قرار گرفته است. ارزش‌ها بی‌شمار هستند اما می‌توانید در اوایل کار و قبل از رسیدن به تسلط، از این المان‌ها ایده بگیرید.

[PDF] چهار مثال برای بوم مدل ارزش‌های پیشنهادی

لینک دانلود فقط برای مشترکین دوره نمایش داده می‌شود:

[restrict subscription=”4,6″ message=” “]

برای دانلود کلیک کنید.

[/restrict]