شنونده اپیزود پنجم رادیو ویکی تولید با موضوع “تجسس در زندگی ثروتمندترین ها” باشید.

اپیزود پنجم رادیو ویکی تولید - ثرونمندترین افراد سال 2020

در میان هشت میلیارد جمعیت کره ی زمین تنها تعداد محدودی بعنوان ثروتمندترین افراد دنیا شناخته میشوند! و این ذر حالیست که علاقه به پول و ثروت در میان اکثر انسانها مشترک است و دستیابی به چنین عنوانی به منزله ی رقابت با تک تک انسانهای کره ی زمین است.

آنها بیشتر از هر کس دیگری تواسته اند به ثروت خود اضافه کنند! قدرت تاثیرگذاری بسیار زیادی در حوزه ی تخصصی خود داشته اند، محدودیتی در سرمیه گذاری و ریسک ندارند و همه ی این عوامل سبب میشود جذابیت زیادی داشته باشند و بسیار پر قدرت و ارزشمند لحظه های زندگی خود را سپری نمایند.

در این میان کتابها و مقالات زیادی تلاش کرده اند با کشف ویژگی های مشترک این افراد راهکاری برای ورود به دنیای آنها بیابند، هر چند که اکثرا موفق نبوده اند و راه حلهای ارائه شده ارزش علمی چندانی ندارند.

جالب است که بسیاری از ویژگی های نمایان و مشخص این افراد مورد بررسی قرار نگرفته و بجای آن با پیچیده کردن مفاهیم و داستان پردازی و … هزاران صفحه کتاب نوشته شده است! اما سوالات ما چندان هم پیچیده نیس.

آیا میدانید بیشتر ثروتمندان در چه ماهی متولد میشوند؟ البته شاید ارتباطی میان ماه تولد و موفقیت مالی وجود نداشته باشد، اما میان ثروت پدری و موفقیت فرزند وجود دارد! چند درصد آنها پدران پولداری داشته اند!؟ در چه حوزه هایی فعالیت میکنند!؟ آیا هیچ کارمند ثروتمندی در این فهرست وجود دارد؟  زندگی خانوادگی و وضعیت ازدواج و طلاق آنها چگونه است؟ و سوالاتی از این دست که احتمالا جواب آنها را نمیدانید و شنیدنشان میتواند آموزنده، سرگرم کننده و مفید باشد! پس شنونده ی اپیزود پنجم رادیو ویکی تولید باشید تا حقیقیترین حقایق ثروتمندترین افراد دنیا را بررسی نماییم.

اپیزود پنجم رادیو ویکی تولید

گوینده: میلاد اسمعیلی

جمع آوری اطلاعات و ترجمه: سینا والدخانی

مدت زمان برنامه : ۲۳ دقیقه