در تصویر زیر نمای کلّی مطالب ویکی‌تولید و برنامه‌های بلندت مدت آن را مشاهده می‌کنید:

در حال حاضر روی پروژه‌های زیر کار می‌کنیم که درصد پیشرفت آن‌ها را می‌توانید به صورت روزانه در این بخش مشاهده کنید:

مجموعه‌ی حقوق مالکیت فکری
مجموعه‌ی طراحی مهندسی
اتیکت کسب‌وکار
اضافه کردن ۲۱ کتاب جدید (آبان)
اضافه کردن ۲۱ کتاب جدید (مهر)
سیستم ارتباطی ققنوس
تهیه‌ی فایل صوتی حقوق کار
راه‌اندازی کتابخانه
دوره‌ی طرح‌ریزی
مجموعه‌ی حقوق کار