در تصویر زیر نمای کلّی مطالب ویکی‌تولید و برنامه‌های بلندت مدت آن را مشاهده می‌کنید:

در حال حاضر روی پروژه‌های زیر کار می‌کنیم که درصد پیشرفت آن‌ها را می‌توانید به صورت روزانه در این بخش مشاهده کنید:

مجموعه‌ی حقوق مالکیت فکری
مجموعه‌ی طراحی مهندسی
اتیکت کسب‌وکار
اضافه کردن ۲۱ کتاب جدید (مهر)
سیستم ارتباطی ققنوس
تهیه‌ی فایل صوتی حقوق کار
راه‌اندازی کتابخانه
دوره‌ی طرح‌ریزی
مجموعه‌ی حقوق کار