به مجموعه‌ی «رفتار بنگاه‌های اقتصادی» خوش آمدید.

رفتار بنگاه اقتصادی

در این مجموعه بررسی می‌کنیم که چگونه بنگاه‌های اقتصادی راجع به موضوعات مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند. البته بدیهی است که منظورمان تصمیم‌گیری با ملاحظات اقتصادی -نه سایر جوانب- است.

بله؛ برای یادگیری درس‌های این مجموعه باید قبلاً مباحث مقدماتی علم اقتصاد، مجموعه عرضه و تقاضا و مجموعه‌ی هزینه‌های تولید را مطالعه کرده باشید.

تصمیم راجع به ظرفیت تولید در بازار رقابتی

تصمیم‌گیری در مورد ظرفیت تولید در بازارهای رقابتی: بنگاه‌های رقابتی چگونه سطح تولید را انتخاب میکنند؟

در این درس توضیح می‌دهیم چگونه بنگاه‌های رقابتی در مورد ظرفیت تولیدشان تصمیم‌گیری می‌کنند.تصمیم راجع به تعطیلی بنگاه‌ها در بازار رقابتی

تصمیم بنگاه اقتصادی برای تعطیل کردن یا ادامه فعالیت بر اساس هزینه

. در این درس فرض می‌کنیم که بنگاه‌ها بر اساس هزینه تولید تصمیم‌گیری می‌کنند، محدوده‌ بحث‌مان نیز بازار رقابتی است. بر این اساس، می‌خواهیم ببینیم: تعطیلی موقت و دائمی بنگاه‌ها در چه شرایطی اتفاق می‌افتد؟