تست شخصیت (کارمندی یا کارآفرینی؟)

برای انتخاب میان کارمندی یا کارآفرینی گزینه های زیادی اهمیت دارند که در قالب یک راهنما بصورت کامل بررسی کردیم.

پس از پایان امتیاز نهایی را به خاطر بسپارید و روی لینک زیر کلیک کنید:

مشاهده تحلیل جواب تست

این آزمون تا حد زیادی منطبق بر تست آیزنبرگ میباشد که توسط ویکی تولید ترجمه، تکمیل و بومی سازی شده و هدف، ارزیابی افراد برای انتخاب میان کارمندی یا کارآفرینی است.

نکات مهم:

  • این آزمون صرفا یک ابزار کمکی محسوب میشود و ملاک تصمیم گیری نیست.
  • نتایج زمانی ارزش بررسی دارد که صادقانه به سوالات جواب داده باشید.
  • این آزمون بخش کوچکی از دوره ی آموزشی تصمیم گیری برای ورود به حوزه ی تولید است.