رویای ویکی‌تولید هماهنگی کامل با نیازها و خواسته‌های کاربران است و این هدف زمانی محقق می‌شود که نظرات شما را بدانیم و از آن‌ها استفاده کنیم، پس پیشاپیش از همکاری ارزشمند شما سپاسگزاریم.

لازم به ذکر است که اگر از اعضای سایت هستید و ترجیح می‌دهید مشخصات شما را ندانیم، برای شرکت در نظرسنجی از حساب کاربری خود خارج شوید.

انشالله هفته‌ی آینده نتایج نظرسنجی را منتشر می‌کنیم و بر مبنای آن‌ در مورد برنامه‌های تابستان و پاییز تصمیم‌ می‌گیریم.